Krivá 6, 900 51 Zohor
Areál PD Zohor, Lábska 20
ytong-xella

Ytong 10

2,39 

Katalógové číslo: 0081 Kategórie:

Popis

  • Jednoduché murovanie bez odpadu
  • Vysoká presnosť murovaných stien
  • Vysoká požiarna odolnosť
  • Vysoká pevnosť v tlaku
  • Nízka objemová hmotnosť
  • Ekologická nezávadnosť

Výrobok

Murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu STN EN 771-4

Obchodný názov

Ytong – presná tvárnica P2-500
Ytong – presná tvárnica P4-500
Ytong – presná tvárnica P4-500 PD

Použitie

Presné tvárnice hrúbky 50 mm a 75 mm: obmurovky, prímurovky, interiérové prvky Presné tvárnice hrúbky 100 mm: nenosné vnútorné steny, deliace priečky, obmurovky, prímurovky, interiérové prvky. Presné tvárnice hrúbky 125 a150 mm nenosné vnútorné steny, deliace priečky podmurovacie schodiskových dielcov Ytong.

Profilovanie

Presné tvárnice hrúbky 50 mm, 75 mm, 100 mm, 125 a 150 mm s hladkými styčnými plochami, Presné tvárnice hrúbky 100 mm a 150 mm s perom a drážkou.

Rozmerová tolerancia

Dĺžka/šírka: ± 1,5 mm, výška ± 1,0 mm

Povrchové úpravy

Vnútorné omietky:
Vápenno-cementové, vápenné, sadrové a vápenno-sadrové omietky výrobcom určené na omietanie pórobetónu. technologický postup, príprava podkladu, hrúbka vrstiev, doba zrenia, povrchová úprava musia byť špecifikované výrobcom omietky .
Keramické obklady:
priamo na murivo bez omietky